Kvalitné dáta. Kvalitné informácie. Správne rozhodnutia.

Vyspelé riadenie financií cez moderné technológie, ktoré naozaj funguje.

Riešenia & Služby

Poskytujeme špičkové business intelligence nástroje na realizáciu finančných analýz a obchodných informácií. Pomáhame vám riadiť svoj business v reálnom čase.

1

4

Reporting &
Konsolidácia

Riešenia reportingu a konsolidácie šité na mieru, vyvinuté skúsenými finančnými kontrolórmi pre účtovníkov a finančných profesionálov.

  • Konsolidácia rozsiahlych firemných štruktúr v priebehu zopár dní, prostredníctvom prepojenia veľkého spektra systémov, zohľadnenie akýchkoľvek požiadaviek skupinového reportingu, IFRS alebo zákonných požiadaviek, ktorým môžete čeliť.
  • Transakčné údaje aktualizované priamo z účtovných kníh, dostupné jednoduchým prekliku priamo z úrovne finančných výkazov. Finančné údaje kedykoľvek pripravené na audit, podporované priamymi zdrojmi údajov aktualizovanými každý deň alebo každú hodinu.
Zistiť viac

2

4

Manažment
Profitability

Riešenia riadenia ziskovosti vyladené na mieru tak, aby maximalizovali vaše obchodné výnosy a zabezpečili zdravý hospodársky výsledok.

  • Efektívna realizácia analýz naprieč neobmedzeným počtom dimenzií pomocou správnych nástrojov. Od úrovne podniku po divízie, predajné kanály, produkty, až po jednotlivé projekty až transakcie.
  • V spojení s naším aktívnym poradenstvom, postaveným na poznatkoch v reálnom čase, zabezpečíme jasné pochopenie toho, kde sa vaše podnikanie nachádza a kam smeruje.
Zistiť viac

3

4

Analytický
Engineering

Získajte prístup ku komplexným „veľkým dátam“ transformovaným do zrozumiteľnej analýzy v priebehu niekoľkých dní bez zbytočných zmien existujúcich systémov ERP, CRM alebo iných základných systémov.

  • Vyvíjame, konštruujeme, testujeme a udržiavame kompletnú dátovú architektúru a transformujeme surové údaje na čisté dátové súbory.
  • Umožníme vašim používateľom odpovedať na ich vlastné otázky s využitím vizuálnej analýzy údajov, interaktívnych informačných dashboardov a analytiky obohatenej o externé dáta.
Zistiť viac

4

4

Virtuálny CFO

Využívajte služby našich expertov, zodpovedných za pravidelnú strategickú a finančnú analýzu, ktorých úlohou bude pomáhať vám robiť správne rozhodnutia.
  • Naše rozsiahle odborné znalosti z firemného prostredia s flexibilitou a pochopením potrieb malých a stredných podnikov sú tou správnou kombináciou, ktorá posunie vaše podnikanie vpred.
  • Pravidelné mesačné alebo dvojtýždňové hovory zamerané na poskytovanie cenných poznatkov a aktívneho poradenstva, tak aby ste mali k dispozícii správne informácie, vtedy keď ich potrebujete.
Zistiť viac

4

4

Business
Controller / CFO

Benefit from services of designated financial controller responsible for regular strategic and financial reviews, tasked to help you make the right decisions.

  • Our wide expertise from corporate background with flexibility and understanding of SME needs are the right combination to drive your business forward.
  • Regular monthly or bi-weekly calls focused on providing valuable insights and active advice to make sure that you have the right information available when you need it.
Explore details
Náš Prístup

Špičkové technológie pre váš business

Priama integrácia dátových zdrojov s minimálnymi investičnými požiadavkami nad vašou infraštruktúrou Microsoft 365. Podporte prehľad v celej organizácii a zároveň zachovajte presnosť, konzistenciu a bezpečnosť údajov vašej spoločnosti.

Referencie

Niektorí z našich klientov

Logo-28
Hear from our clients

Developed by leading financial experts, loved by business owners

O nás

Podporujeme rastúce firmy s veľkými snami a vysokými nárokmi na kvalitu služieb.

Sme presvedčení, že najlepšiu pridanú hodnotu vieme poskytnúť formou dlhodobého partnerstva.

Organizácie sa menia a to isté platí pre ich dáta a požiadavky.

V tomto neustále sa meniacom prostredí budeme ako váš partner poskytovať nepretržitú podporu a ten najaktuálnejší pohľad na stav vášho biznisu.

FAQs

Sme odhodlaní dosahovať tie najlepšie výsledky

S drvivou väčšinou zákazníkov začíname podpisom NDA, aby sme preukázali naše nepretržité záväzky v oblasti ochrany dát a súkromia.

Potom získavame prístup k dátovej infraštruktúre, zvyčajne začínajúc od účtovníctva, a pokračujeme ďalšími kľúčovými výrobnými systémami v závislosti od typu podniku a odvetvia.

V závislosti od zložitosti vášho businessu sa vám ozveme s prvými výstupmi v priebehu týždňa.

Dokážeme spracovať čokoľvek, čo obsahuje apoň nejakú štruktúru dát.

Priamy prístup k základnej databáze je vo všeobecnosti najpreferovanejším spôsobom, ale môžeme pracovať s prístupom API, exportom údajov, lokálnymi súbormi, a ak nie je iná možnosť, aj s papierovými dokumentmi (*).

* aj keď vám rozhodne neodporúčame, aby ste s týmto spôsobom ďalej pracovali.

Naše služby majú dva hmatateľné prvky a jeden nehmotný.

Dostanete svoje údaje prezentované v ľahko zrozumiteľnej forme prostredníctvom moderného nástroja business intelligence a získate prístup k nášmu tímu.

Pracujeme s vami v tandeme, aby sme vám pomohli lepšie pochopiť vaše podnikanie prostredníctvom novej perspektívy s možnosťou priblíženia zo strategického hľadiska až do detailov transakcie, ak je to potrebné.

Nehmotnou súčasťou našich služieb je lepšie pochopenie očami externých skúsených konzultantov, ktoré vám pomôže ziskovo rozvíjať vaše podnikanie.

Na rozdiel od obstarania nového ERP alebo nového modulu systému neúčtujeme žiadne poplatky vopred ani za integráciu.

To, čo ponúkame, je služba, partnerstvo na trvalej báze.

Na začiatku investujeme čas a úsilie, aby sme vás rozbehli, pričom vám účtujeme mesačný poplatok, ktorý odráža naše úsilie.

Poplatok pokrýva nastavenie, prístup k nástroju, údržbu riešenia, sprevádzkovanie vášho tímu, ako aj čas členov nášho tímu.

Žiadna spoločnosť nie je rovnaká, a preto je aj náš prístup rovnaký. Predtým, ako vám predložíme poplatok, individuálne posúdime situáciu, systémy a požiadavky.

Pevný mesačný poplatok, ktorý pokrýva všetko.

Áno.

Trochu dlhšia odpoveď, stále áno.

Rozhodli sme sa používať existujúce bezpečné platformy podporované platformou Microsoft Azure a Microsoft 365.

Hoci sme technicky zdatní, nemyslíme si, že by bolo rozumné pokúšať sa znovu vynájsť koleso a tak sa spoliehame na časom a expertmi overené existujúce nástroje.

Súčasťou našich služieb je uistiť sa, že váš tím je pripravený a sebavedomý používať náš nástroj a naše služby.

Poskytneme vám priebežnú podporu, školenia a neustály rozvoj, aby ste mali istotu, že ste vždy na úrovni.