4

4

Business
Controller / CFO

Benefit from services of designated financial controller responsible for regular strategic and financial reviews, tasked to help you make the right decisions.

  • Our wide expertise from corporate background with flexibility and understanding of SME needs are the right combination to drive your business forward.
  • Regular monthly or bi-weekly calls focused on providing valuable insights and active advice to make sure that you have the right information available when you need it.
Náš Prístup

Špičkové technológie pre váš business

Priama integrácia dátových zdrojov s minimálnymi investičnými požiadavkami nad vašou infraštruktúrou Microsoft 365. Podporte prehľad v celej organizácii a zároveň zachovajte presnosť, konzistenciu a bezpečnosť údajov vašej spoločnosti.

FAQs

Sme odhodlaní dosahovať tie najlepšie výsledky

S drvivou väčšinou zákazníkov začíname podpisom NDA, aby sme preukázali naše nepretržité záväzky v oblasti ochrany dát a súkromia.

Potom získavame prístup k dátovej infraštruktúre, zvyčajne začínajúc od účtovníctva, a pokračujeme ďalšími kľúčovými výrobnými systémami v závislosti od typu podniku a odvetvia.

V závislosti od zložitosti vášho businessu sa vám ozveme s prvými výstupmi v priebehu týždňa.

Dokážeme spracovať čokoľvek, čo obsahuje apoň nejakú štruktúru dát.

Priamy prístup k základnej databáze je vo všeobecnosti najpreferovanejším spôsobom, ale môžeme pracovať s prístupom API, exportom údajov, lokálnymi súbormi, a ak nie je iná možnosť, aj s papierovými dokumentmi (*).

* aj keď vám rozhodne neodporúčame, aby ste s týmto spôsobom ďalej pracovali.

Naše služby majú dva hmatateľné prvky a jeden nehmotný.

Dostanete svoje údaje prezentované v ľahko zrozumiteľnej forme prostredníctvom moderného nástroja business intelligence a získate prístup k nášmu tímu.

Pracujeme s vami v tandeme, aby sme vám pomohli lepšie pochopiť vaše podnikanie prostredníctvom novej perspektívy s možnosťou priblíženia zo strategického hľadiska až do detailov transakcie, ak je to potrebné.

Nehmotnou súčasťou našich služieb je lepšie pochopenie očami externých skúsených konzultantov, ktoré vám pomôže ziskovo rozvíjať vaše podnikanie.

Na rozdiel od obstarania nového ERP alebo nového modulu systému neúčtujeme žiadne poplatky vopred ani za integráciu.

To, čo ponúkame, je služba, partnerstvo na trvalej báze.

Na začiatku investujeme čas a úsilie, aby sme vás rozbehli, pričom vám účtujeme mesačný poplatok, ktorý odráža naše úsilie.

Poplatok pokrýva nastavenie, prístup k nástroju, údržbu riešenia, sprevádzkovanie vášho tímu, ako aj čas členov nášho tímu.

Žiadna spoločnosť nie je rovnaká, a preto je aj náš prístup rovnaký. Predtým, ako vám predložíme poplatok, individuálne posúdime situáciu, systémy a požiadavky.

Pevný mesačný poplatok, ktorý pokrýva všetko.

Áno.

Trochu dlhšia odpoveď, stále áno.

Rozhodli sme sa používať existujúce bezpečné platformy podporované platformou Microsoft Azure a Microsoft 365.

Hoci sme technicky zdatní, nemyslíme si, že by bolo rozumné pokúšať sa znovu vynájsť koleso a tak sa spoliehame na časom a expertmi overené existujúce nástroje.

Súčasťou našich služieb je uistiť sa, že váš tím je pripravený a sebavedomý používať náš nástroj a naše služby.

Poskytneme vám priebežnú podporu, školenia a neustály rozvoj, aby ste mali istotu, že ste vždy na úrovni.